Vergoedingen

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie

Vergoedingen door uw zorgverzekeraar

Veelal komen behandelingen van de Afranature huidtherapie in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Dit is echter afhankelijk van uw zorgverzekering, indicatie en behandeling. De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van de specifieke behandeling en uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen op welke vergoeding u recht heeft.

Directe Toegankelijkheid Huidtherapie

Sinds 2011 is directe toegang voor de patiënt tot de huidtherapeut mogelijk. Dit houdt in dat u geen verwijzing van arts of specialist nodig heeft. Als u zich zich zonder verwijzing meldt bij Afranature, breiden wij de algemene anamnese (uw ‘ziektegeschiedenis’) uit met een screeningsonderzoek betreffende huidaandoeningen.

Vergoedingen oedeemtherapie

Vergoedingen van oedeemtherapie vallen in hetzelfde aanvullende verzekeringspakket als fysiotherapie. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering. Ieder verzekeringsjaar heeft u een nieuwe verwijzing van uw arts nodig, ook al heeft een machtiging ontvangen van uw zorgverzekering voor meerdere jaren. Wij werken volgens de richtlijn lymfoedeem 2014, dit kan afwijkend zijn dan wat er in uw zorgverzerkeringsvoorwaarden staat. Wij zijn verplicht ons aan deze richtlijn te houden door uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen aanvullende verzekering

Veel huidtherapeutische behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, maar dit is afhankelijk van uw pakket. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen wat de voor u geldende regels zijn.

Vergoedingen therapeutische elastische kousen

Therapeutische elastische kousen (TEK) worden vanuit de basisverzekering vergoed. Maakt u gebruik van TEK, dan gaat een deel van uw eigen risico af. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden er 2 paar of 2 stuks kousen vergoed per 12 maanden. U heeft ieder jaar een nieuwe verwijzing nodig van uw arts, deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Vergoedingen hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor langdurig gebruik zoals Circ Aids, Jovipak of thoraxbandages worden veelal onder verbandmiddelen vergoed vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar kan hiervoor uw eigen risico aanspreken. Zwachtels voor langdurig gebruik bij oedeemtherapie worden ook vanuit de basisverzekering vergoed. Voor kortdurend gebruik betaalt u de aanschaf zelf via de apotheek.